JK to Orc Heidan: Aku Buta Oni ni Ryougyaku Sareta Seijo Gakuen (JKとオーク兵団 ~悪豚鬼に凌虐された聖女学園)

JK to Orc Heidan: Aku Buta Oni ni Ryougyaku Sareta Seijo Gakuen (JKとオーク兵団 ~悪豚鬼に凌虐された聖女学園)