Ryou Seibai! Gakuen Bishoujo Seisai Hiroku (凌成敗! ~学園美少女制裁秘録~)

Ryou Seibai! Gakuen Bishoujo Seisai Hiroku (凌成敗! ~学園美少女制裁秘録~)